Το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι γνωστό για τη συνεχή του ανάπτυξη στην έρευνα, βοηθούμενο σε αυτό και από τη στενή συνεργασία με τα Ερευνητικά Ινστιτούτα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Ερευνάς (ΙΤΕ).

 

Τα ερευνητικά δίκτυα, ομάδες και προγράμματα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή εν ενεργεία είναι διαθέσιμα στις διευθύνσεις των Σχολών και Τμημάτων.

 

Το Πανεπιστήμιο έχει υιοθετήσει την Ευρωπαϊκή Χάρτα Ερευνητών . Το Γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων είναι στη διάθεση μεταπτυχιακών και μεταδιδακτορικών φοιτητών που επιθυμούν να σπουδάσουν και/ή να εργαστούν για μικρές ή μεγαλύτερες περιόδους στο εξωτερικό.

 

Χρήσιμες πληροφορίες για ερευνητές σχετικά με ευκαιρίες καριέρας και πύλες κινητικότητας: