Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, Ρέθυμνο

Ειρήνη Θυμιατζή, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του

Τμήματος Διεθνών Σχέσεων, Ρέθυμνο

 • Τηλέφωνο:  28310-77724
 • Fax:            28310-77725
 • E-mail:        thymiate@uoc.gr


Ειρήνη Τιμιωτεράκη,
Erasmus+ (Εξερχόμενοι φοιτητές)

Ελευθέριος Μαραγκουδάκης, Erasmus+ (Εισερχόμενοι φοιτητές)

Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, Ηράκλειο

 Διοικητήριο Β'

 

Εύη Κορτσιδάκη, Αναπλ. Προϊσταμένη του Τμήματος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, Ηράκλειο

 • Τηλέφωνο:  2810-394797
 • Fax:            2810-394876
 • E-mail:        intreloff@med.uoc.gr

Σοφία Τουφεξή, Οικονομική Διαχείριση  

 • Τηλέφωνο:  2810-393176
 • Fax:            2810-394876
 • E-mail:        toufex@admin.uoc.gr

Ευγενία Σκουντάκη, Erasmus+

      Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Σπουδών

Στέλλα Μελίνα Βασιλάκη, Erasmus+

(Εξερχόμενοι φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής)

 • Τηλέφωνο:   2810-394010
 • Fax:            2810-394876
 • E-mail:        erasmusmed@uoc.gr

Εύη ΚορτσιδάκηErasmus+ (Εισερχόμενοι φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής)         

 • Τηλέφωνο:  2810-394797
 • Fax:            2810-394876
 • E-mail:        intreloff@med.uoc.gr

      

   

Ιδρυματικός Συντονιστής Erasmus/ECTS του Ιδρύματος
Καθηγητής Ιωάννης Καρακάσης, Αναπληρωτής Πρύτανη Πανεπιστημίου Κρήτης
Τηλ: +30 28310 77900, +30 2810 545210 Fax: +30 2810 545212
E-mail: rethsecr@uoc.gr , secretary@rector.uoc.gr  

   
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ


ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Ρέθυμνο)

 

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 


Συντονιστής
Επίκουρος Καθηγητής Κώστας Βλασόπουλος
Τηλ: +30 28310 77360 
Fax: +30 28310 77338 
e-mail: vlasop@uoc.gr

 

Τμήμα Φιλολογίας

Συντονιστής
Αναπληρωτής Καθηγητής Στέλιος Παναγιωτάκης

& Υπεύθυνος Σπουδών Erasmus+
Τηλ: +30 28310 77284
Fax: +30 28310 77304
e-mail: panayotakis@uoc.gr

 

Αναπληρώτρια Συντονίστρια 
& Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης Erasmus+
Επίκουρη Καθηγήτρια Παναγιώτα Μήνη 

Τηλ: +30 28310 77264
Fax: +30 28310 77304
e-mail: mini@uoc.gr

 

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

 

Συντονίστρια
Επίκουρη Καθηγήτρια Χλόη Μπάλα 
Τηλ.: 28310 77217 
Fax: +30 28310 77222 
e-mail: kloni@otenet.gr

 

Αναπληρωτής Συντονιστής
Αναπληρωτής Καθηγητής Άρης Τσαντηρόπουλος
Τηλ.: 28310 77226 
Fax: +30 28310 77222
e-mail: aris@phl.uoc.gr

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (Ρέθυμνο)

 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 

Συντονίστρια
Επίκουρη Καθηγήτρια Μαρία Ιβρίντελη
Τηλ: 0030 28310 77620
Φαξ: 0030 28310 77596
e-mail:mivrinteli@edc.uoc.gr

 

Αναπληρωτής Συντονιστής
 Καθηγητής Ηλίας Κουρκόυτας
Τηλ.: +30 28310 77608
Fax: +30 28310 77596
e-mail: hkourk@edc.uoc.gr

 

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης


Συντονίστρια  
Επίκουρη Καθηγήτρια Μαρίνα Τζακώστα
Τηλ: +30 28310 77668
Fax: +30 28310 77654
e-mail: martzak@edc.uoc.gr

 

Αναπληρώτρια Συντονίστρια  
Επίκουρη Καθηγήτρια Καλλιόπη Τρούλη
Τηλ: +30 28310 77
Fax: +30 28310 77654
e-mail: ktrouli@edc.uoc.gr


ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Ρέθυμνο)

 

Τμήμα Κοινωνιολογίας

 

Συντονίστρια
Επίκουρη Καθηγήτρια Χριστίνα Κωνσταντινίδου
Τηλ: +30 28310 77474 
Fax: +30 28310 77467 
e-mail: chrkon@uoc.gr

 

Αναπληρωτής Συντονιστής 
Λέκτορας Άγγελος Μουζακίτης
Τηλ: +302831077470
Φαξ: +302831077467
email: amouzakid@uoc.gr

 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

 

Συντονιστής
Επίκουρος Καθηγητής Λαπατσιώρας Σπύρος
Τηλ: +30 28310 77410
Fax: +30 28310 77406 
e-mail: lapatsioras@uoc.gr

 

Ανπαληρωτής Συντονιστής 
Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Τσιώτας
Τηλ: +30 28310 77412
Fax: +30 28310 77406
e-mail: tsiotas@uoc.gr


Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

 Συντονιστής Erasmus,  Συντονιστής ECTS

Λέκτορας: Αλέξανδρος Κουτσογιάννης
Τηλ: +30 28310 77514
Φαξ: +30 28310 77455
E-mail: akoutsogian@uoc.gr


Τμήμα Ψυχολογίας
 
Συντονιστής
Eπίκουρος Καθηγητής Ηλίας Οικονόμου
Τηλ: +30 28310 77549
Fax: +30 28310 77578
e-mail: eliaseconomou@uoc.gr

                                                                                                                                          

 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Ηράκλειο)

 

Τμήμα Βιολογίας 


Επίκουρος Καθηγητής Χριστόφορος Νικολάου 
Τηλ: +30 2810 394361
Fax: +30 2810 394408
e-mail: cnikolaou@biology.uoc.gr

 

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών


Επίκουρος Καθηγητής Παύλος Σαββίδης
Τηλ: +30 2810 394147
Fax: +30 2810 393452
e-mail: psav@materials.uoc.gr

 

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών


Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Παπαδοπούλη
Τηλ: +30 2810 391677
Fax: +30 2810 391609
e-mail: mgp@ics.forth.gr

 

Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών


Καθηγητής Γιάννης Αντωνιάδης (Κατεύθυνση Μαθηματικών)
Τηλ: +30 2810 393831
Fax: +30 2810 393881
e-mail: antoniad@math.uoc.gr


Επίκουρος Καθηγητής Σταύρος Κομηνέας (Κατεύθυνση Εφαρμ. Μαθηματικών)
Τηλ: +30 2810 393732
Fax: +30 2810 393701
e-mail: komineas@tem.uoc.gr


Τμήμα Φυσικής


Καθηγητής Ανδρέας Ζέζας
Τηλ: +30 2810 394212
Fax: +30 2810 394301
e-mail: azezas@physics.uoc.gr

 

Τμήμα Χημείας


Καθηγητής Χαράλαμπος Ε. Κατερινόπουλος
Τηλ: +30 2810 545026
Fax: +30 2810 545001
e-mail: kater@chemistry.uoc.gr

 

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ηράκλειο)

 

Τμήμα Ιατρικής


Eπίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Ζαγανάς 
Τηλ: +30 2810 394643
e-mail: intreloff@med.uoc.gr; erasmusmed@uoc.gr