Το Πανεπιστήμιο Κρήτης συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα Erasmus Mundus “ Leader” (Links in Europe and Asia for engineering, eDucation, Enterprise and Research), του οποίου στόχος είναι να προσφέρει προοπτικές εκπαίδευσης αμφίδρομα σε Ασιάτες και Ευρωπαίους φοιτητές σε διάφορα παν/μια εταίρους του προγράμματος, να ενδυναμώσει έτσι τις σχέσεις μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ασιατικών Ανωτάτων Ιδρυμάτων Εκπαίδευσης αλλά και να προσφέρει νέες ευκαιρίες εκπαίδευσης και έρευνας. Το πρόγραμμα αυτό συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Sannio στην Ιταλία, (Project Coordinator) από το Πανεπιστήμιο Chiang Μai στην Tαϋλάνδη, συντονιστή για την Ασία και 18 εταίρους στην Ευρώπη και την Ασία. Από πλευράς Ελλάδος συμμετέχει μόνο το Παν/μιο Κρήτης. 

(πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο:  https://www.facebook.com/erasmusleader?fref=ts -http://leader.unisannio.it/

Συντονιστής του προγράμματος για το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι ο Καθηγητής Γ. Κυριακίδης, του Τμήματος Φυσικής, σε συνεργασία με τον Δρ. Β. Μπίνα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την ανταλλαγή φοιτητών μεταξύ των Ιδρυμάτων Εταίρων, σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Όλα τα έξοδα σπουδών των φοιτητών που τελικά θα γίνουν δεκτοί καλύπτονται από το εν λόγω πρόγραμμα. 

Πληροφορίες:

  • κ. Εύη Κορτσιδάκη, Τμήμα Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων 
  • Διοικητήριο Β' γραφείο 308 
  • Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Ηράκλειο 
  • τηλ. 2810 394797 
  • email: intreloff@med.uoc.gr