Προσωπικό Ρεθύμνου


 

Προσωπικό Ηρακλείου


 

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων


 

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

Ειρήνη Θυμιατζή, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος

Διεθνών Σχέσεων (Ρέθυμνο)

 

Ειρήνη ΤιμιωτεράκηErasmus+

Εξερχόμενοι φοιτητές

 

Ελευθέριος Μαραγκουδάκης, Erasmus+

Εισερχόμενοι φοιτητές

Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

Εύη Κορτσιδάκη, Αναπλ. Προϊσταμένη του Τμήματος Διεθνών και Δημοσίων

Σχέσεων (Ηράκλειο) 

Σοφία Τουφεξή, (Οικονομική Διαχείριση)

Ευγενία Σκουντάκη, Erasmus+

Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

Στέλλα Μελινα Βασιλάκη, Erasmus+

Εξερχόμενοι φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής

  • Τηλέφωνο:   2810-394010
  • Fax:            2810-394876
  • E-mail:        erasmusmed_AT_uoc.gr

Εύη Κορτσιδάκη, Erasmus+

Εισερχόμενοι φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής

 

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων

Παναγιώτα Διαμάντη,  Προϊσταμένη Δημοσίων Σχέσεων 

Ειρήνη Ρογδάκη,  Δημόσιες Σχέσεις