Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ορκωμοσία των Τμημάτων Μαθηματικών Και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Επιστήμης Υπολογιστών και Τεχνολογίας και Επιστήμης Υλικών του ΠΚ
Παρασκευή 24 Νοέμβριος 2017, 08:00am - 09:00am

Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

Ορκωμοσία των Τμημάτων:

Μαθηματικών Και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 11.00 π.μ.

Επιστήμης Υπολογιστών και Τεχνολογίας και Επιστήμης Υλικών

Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 17.00