Τρίτη, Ιανουαρίου 19, 2021

Επιλογή Γλώσσας

DJ-MegaMenu

Staff Week “Erasmus+ in Practice”, Czech Republic

We would like to invite you for the 6th Staff Week “Erasmus+ in Practice” organised by Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, Czech Republic.

The staff week will be held on May 17 – 21,  2021 and will be open to academic as well as non-academic employees of higher education institutions for their Erasmus+ training. All further information regarding the staff week is available here: https://www.ujep.cz/en/7280/6-staff-week-erasmus-in-practice

The deadline for applications is March 5, 2021.

Join us and spend one week at our university.

We look forward to meeting you in Ústí nad Labem.

© 2018 Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Κρήτης, Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύνδεση χρήστη
Υποστήριξη MiSUoC ΚΠ/Μηχανογράφηση Πανεπιστήμιο Κρήτης