Σάββατο, Απριλίου 10, 2021

Επιλογή Γλώσσας

DJ-MegaMenu

Συνεργασίες Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

University Erasmus code Country Recommended language skills Mobility Website
Language of instruction 1 Language of instruction 2 Recommended language of instruction level 
Student Mobility for Studies  Staff Mobility for Teaching  Number of Students and total months Level Staff Mobility for Teaching (days or weeks) Staff Mobility for Training 
Out In Out In Out In
*Cyprus University of Technology - 0715 Mechanics and Metal trades  CY LIMASSO02 Cyprus  Greek B1 English B1 2(5) 2(5) 1st 3rd  1(1) 1(1) TBA TBA www.cut.ac.cy
University of Cagliari ICAGLIAR01 Italy  Italian(majority of courses) English(some courses)  B1 English language      A1 Italian Language  B2 English language   2(6) 2(6) 2nd 3rd  1(1) 1(1) www.unica.it 
 UNIVERSIDAD DE JAEN E JAEN01 SPAIN Spanish English B1 B2 2X5 2X5 1st 2x5 days 2x5 days http://www.ujaen.es/
Universidade do Minho P BRAGA01 Portugal Portuguese English  Portuguese-B1  English-B2 Portuguese-B2  English-B2 2(5) 2(5) 1st 2nd 3rd  1(5)                 Physics 1(5) 1(5) www.uminho.pt
Cankaya University TR ANKARA08 Turkey  English  English  English B1 English B2 2(3) 2(3) 2nd 3rd  1(1) 1(1) www.cankaya.edu.tr
Adana University TR ADANA02 Turkey  English  Turkish English B2 English B2 2(5) 2(5) 1st, 2nd 3rd  1(1) 1(1) www.adanabtu.edu.tr
Gedic University TRISTANBU42 Turkey  English  English B1 English B2 2(5months) 2(5months) 1st, 2nd 3rd  1 person/one week 1 person/one week
© 2018 Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Κρήτης, Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύνδεση χρήστη
Υποστήριξη MiSUoC ΚΠ/Μηχανογράφηση Πανεπιστήμιο Κρήτης