Τελευταία νέα

Εμφάνιση # 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ για εξερχόμενους φοιτητές στο πλαίσιο του Erasmus+ με θέμα την Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος (CV) κ' Συνοδευτικής Επιστολής (motivation letter) 26 Φεβρουαρίου 2024
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ για εξερχόμενους φοιτητές στο πλαίσιο του Erasmus+ με θέμα την Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος (CV) κ' Συνοδευτικής Επιστολής (motivation letter) 26 Φεβρουαρίου 2024
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS / INFORMATION EVENT FOR THE ERASMUS+ PROGRAMME 26 Φεβρουαρίου 2024
Πρόγραμμα Erasmus+ 2024-2025_ΚΑ131_Προκήρυξη Κινητικότητας Φοιτητών Πανεπιστημίου Κρήτης για ΣΠΟΥΔΕΣ κ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ακαδ. έτος 2024-2025 23 Φεβρουαρίου 2024
ΗΜΕΡΙΔΑ 15-12-2023_Επιμόρφωση προσωπικού μέσω του προγράμματος Erasmus+. Νέες πρακτικές, τεχνογνωσία, διαπολιτισμικές δεξιότητες 12 Ιανουαρίου 2024
OPEN CALL 2024-2025 FOR SCHOLARSHIPS OF THE ERASMUS MUNDUS JOINT MASTER RESILIENCE IN EDUCATIONAL CONTEXTS 22 Δεκεμβρίου 2023
Πρόγραμμα Erasmus+ 2023-2024_ΚΑ171_Προκήρυξη Κινητικότητας Φοιτητών Πανεπιστημίου Κρήτης μέσω του Ομίλου Κινητικότητας του Πανεπιστημίου Πειραιώς για ΣΠΟΥΔΕΣ κ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ακαδ. έτος 2023-2024 20 Δεκεμβρίου 2023
Προκήρυξη Κινητικότητας Φοιτητών Πανεπιστημίου Κρήτης μέσω του Ομίλου Κινητικότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης στον οποίο μετέχει το Πανεπιστήμιο Κρήτης ως εταίρος για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ακαδ. έτος 2023-2024 20 Δεκεμβρίου 2023
International Days, Kaunas College, Lithuania, May 2024 14 Δεκεμβρίου 2023
Masaryk University staff training weeks in 2024 14 Δεκεμβρίου 2023