Σάββατο, Μαϊος 08, 2021

Επιλογή Γλώσσας

DJ-MegaMenu

Daily Pop Up ( EASTER_CARD_INTREL_2021)

Προκήρυξη κινητικότητας

Πρόγραμμα Erasmus+ 

Το πρόγραμμα Erasmus+ προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στους φοιτητές να εμπλουτίσουν την εμπειρία και τη γνώση τους στο εξωτερικό!

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+  είναι δυνατή η μετακίνηση φοιτητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων:

α) για σπουδές σε συνεργαζόμενα Ιδρύματα που μετέχουν στο πρόγραμμα και

β) για πρακτική άσκηση σε φορείς χωρών που συμμετέχουν σ’ αυτό. Επίσης, είναι δυνατή η μετακίνηση προσφάτως αποφοίτων για πρακτική άσκηση.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις για μετακίνηση αποφοίτων υποβάλλονται μόνο εφόσον ο φοιτητής διατηρεί τη φοιτητική ιδιότητα έως την οριστική έγκριση της αίτησης. Η μετακίνηση δύναται να πραγματοποιηθεί το αργότερο ένα χρόνο μετά την αποφοίτηση.

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να συμμετέχουν, καλούνται να συμβουλευτούν το πρόγραμμα των ενημερωτικών συναντήσεων, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής, τα συνεργαζόμενα ιδρύματα και τη γενικότερη διαδικασία:

* Σημείωση για την Ιατρική Σχολή:  στα συνεργαζόμενα ιδρύματα για σπουδές θα βρείτε και ιδρύματα για πρακτική άσκηση. Εφόσον οι περισσότεροι φοιτητές της Ιατρικής μετακινούνται συνήθως για κλινική άσκηση, πολλές φορές ο διαχωρισμός σπουδές-πρακτικής είναι τυπικός.

Για περισσότερες πληροφορίες: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

** Χρηματοδότηση των μετακινήσεων θα πραγματοποιηθεί με βάση τη λίστα κατάταξης των Ακαδημαϊκών Τμημάτων.

Αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Image result for erasmus logo

 

 Προκήρυξη Κινητικότητας Φοιτητών Erasmus+ για πρακτική άσκηση και σπουδές (ακ. έτος 2021-2022)

 Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων από 15 Φεβρουαρίου έως και 15 Μαρτίου 2021

Προθεσμία εύρεσης φορέα για πρακτική άσκηση έως και 30 Ιουνίου 2021

Ολοκλήρωση μετακίνησης το αργότερο έως και 30 Σεπτεμβρίου  2022

      

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους Τμήματα Διεθνών Σχέσεων σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο.

 

Συνιστάται στους ενδιαφερόμενους, πριν την υποβολή της αίτησής τους, να έχουν μελετήσει προσεκτικά τις οδηγίες 2021-22, που διατίθενται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων,

να ελέγξουν προσεκτικά τα δεδομένα του/των Ιδρύματος/-ων υποδοχής, που τους ενδιαφέρουν

και να έχουν λύσει τις απορίες τους, όσον αφορά στα ακαδημαϊκά θέματα (αναγνώριση μαθημάτων κλπ.)

με τους Συντονιστές Erasmus των Τμημάτων τους.

 

*Υπό την αίρεση νέων οδηγιών και πληροφοριών που θα στείλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δια του ΙΚΥ.

Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των Τμημάτων Διεθνών Σχέσεων και θα παραμείνει εκεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

 

Κατεβάστε την προκήρυξη πατώντας εδώ 

 

 

Το Erasmus στην εποχή του Covid-19

Η πρόσφατη πανδημία Covid-19 επηρέασε σε σημαντικό βαθμό τις μετακινήσεις των φοιτητών με το πρόγραμμα Erasmus+. Από την αρχή της πανδημίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τις Εθνικές Μονάδες του προγράμματος Erasmus+ προσπαθεί να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα αποσαφηνίζοντας και απλουστεύοντας την εφαρμογή ή και τις διαδικασίες  όπου αυτό είναι απαραίτητο.  Παραμένει προτεραιτότητα η ασφάλεια και η προστασία όλων των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα Erasmus+ με πλήρη τήρηση όλων των μέτρων περιορισμού που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο.

Σε αυτό το πνεύμα, το Πανεπιστήμιο Κρήτης καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να βοηθήσει τους δικαιούχους του Προγράμματος να βρουν λύσεις στα προβλήματα που προκύπτουν από την πανδημία. Μέχρι σήμερα, το Ίδρυμα επιτρέπει την κινητικότητα των φοιτητών, εφόσον αυτό είναι αποδεκτό και στις χώρες και στους φορείς υποδοχής και είναι σε ετοιμότητα να προσαρμοστεί σε τυχόν νέα μέτρα και περιορισμούς. Συνιστάται οι φοιτητές/τριες να συμβουλεύονται επίσημες ιστοσελίδες για να ενημερώνονται για θέματα ασφαλείας, την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα προορισμού και την κατάσταση στα Πανεπιστήμια που τους/τις ενδιαφέρουν.

Blended mobilities / μεικτή κινητικότητα

Η συνδυασμένη/μεικτή (blended) κινητικότητα αποτελεί ένα νέο τύπο κινητικότητας, ο οποίος ενθαρρύνεται στην εποχή της πανδημίας, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα συνδυασμού φυσικής και εικονικής μετακίνησης, όταν οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την φυσιολογική εξέλιξη της δραστηριότητας.

Η παροχή Διαδικτυακής Γλωσσικής Υποστήριξης (OLS) εξακολουθεί να ισχύει. 

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να προβλεφθεί διάστημα ελάχιστης  φυσικής κινητικότητας (για σπουδές ελάχιστο επιλέξιμο διάστημα 3 μηνών και για πρακτική άσκηση ελάχιστο επιλέξιμο διάστημα 2 μηνών). Ωστόσο, το αν θα καταστεί εφικτή η υλοποίηση της φυσικής κινητικότητας εξαρτάται από τις επικρατούσες κάθε φορά συνθήκες στο φορέα και στη χώρα υποδοχής. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η διάρκεια της περιόδου φυσικής κινητικότητας μπορεί να αλλάξει ή να ακυρωθεί και να αντικατασταθεί από μία περίοδο εικονικής κινητικότητας.

Χρηματοδότηση σε μεικτές κινητικότητες: Σε περίπτωση εικονικής κινητικότητας, είτε για όλο το διάστημα της μετακίνησης είτε για μέρος αυτής, ο συμμετέχων/η συμμετέχουσα δεν λαμβάνει επιχορήγηση  και οι δαπάνες για έξοδα ταξιδίου και ατομικής υποστήριξης δεν είναι επιλέξιμες. Δικαίωμα επιχορήγησης υπάρχει μόνο για το διάστημα παραμονής στο εξωτερικό, απο τη στιγμή έναρξης της περιόδου φυσικής κινητικότητας, ακόμα και εάν ο συμμετέχων/η συμμετέχουσα παρακολουθήσει διαδικτυακά τη δραστηριότητα στη χώρα υποδοχής.

 

Erasmus goes digital

Το νέο πρόγραμμα Erasmus 2021 – 2027 καλωσορίζει μια σειρά ψηφιακών εργαλείων που θα συνδέονται μέσω μιας ενιαίας ψηφιακής υποδομής που θα επιτρέπει την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων και την ταυτοποίηση  όλων των μετακινουμένων φοιτητών στην Ευρώπη.

Τα νέα εργαλεία περιλαμβάνουν:

  • την πλατφόρμα Erasmus Dashboard, μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν τους φοιτητές και τη δημιουργία της ψηφιακής συμφωνίας σπουδών ή πρακτικής (OLA)
  • Την πρωτοβουλία για την ευρωπαϊκή φοιτητική κάρτα, μια διαδικτυακή υπηρεσία ενιαίας εξυπηρέτησης για τους φοιτητές μέσω της εφαρμογής Erasmus+ για κινητές συσκευές, η οποία θα τους επιτρέπει να διαχειρίζονται όλα τα διοικητικά στάδια που αφορούν την περίοδο κινητικότητάς τους. Διαβάστε περισσότερα εδώ.
  • Την εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα Erasmus MobileApp, που προσφέρει την πρόσβαση του φοιτητή στα νέα ψηφιακά εργαλεία και σε υπηρεσίες που θα διευκολύνουν τη μετακίνηση και την εμπειρία Erasmus. Διαβάστε περισσότερα εδώ και εδώ.

 

 Όλα τα παραπάνω εντάσσονται στο στόχο της ψηφιοποίησης και του Erasmus NON PAPER.

https://www.erasmuswithoutpaper.eu/

 

  

Αρχείο:

Παράταση προθεσμίας εξεύρεσης φορέα  έως και τις 29 Ιανουαρίου 2021  - Κλασική Κινητικότητα 2020 - 2021 

Παράταση προσθεσμίας εξεύρεσης φορέα έως και τις 29 Ιανουαρίου  2021  - Πρακτική μέσω Ομίλων 2020 - 2021

Προκήρυξη Κινητικότητας Φοιτητών για πρακτική άσκηση μέσω Ομίλου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.) και Ομίλου Πολυτεχνείου Κρήτης

Συμπληρωματική Προκήρυξη 2020-21 Κλασική Κινητικότητα

Προκήρυξη 2020-21 Κλασική Κινητικότητα 

Προκήρυξη 2019-20 Κλασική Κινητικότητα

Προκήρυξη 2018-19 Κλασική Κινητικότητα 

Συμπληρωματική προκήρυξη 2017-18 Κλασική Κινητικότητα

Προκήρυξη 2017-18 Κλασική Κινητικότητα   

Προκήρυξη 2016-17 Κλασική Κινητικότητα      

 

© 2018 Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Κρήτης, Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύνδεση χρήστη
Υποστήριξη MiSUoC ΚΠ/Μηχανογράφηση Πανεπιστήμιο Κρήτης