Σάββατο, Μαϊος 25, 2024

Επιλογή Γλώσσας

DJ-MegaMenu

Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό

Πρόγραμμα Erasmus+ Κινητικότητα για επιμόρφωση προσωπικού ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Η δραστηριότητα αυτή υποστηρίζει την επαγγελματική ανάπτυξη του διοικητικού και λοιπού προσωπικού των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης υπό μορφή εκδηλώσεων κατάρτισης στο εξωτερικό (εξαιρουμένων των συνεδρίων) και περιόδων επιτόπιας παρακολούθησης εργασίας (job shadowing)/ παρατήρησης/ κατάρτισης σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης ή σε άλλο συναφή φορέα στο εξωτερικό. Παρακαλούμε δείτε τη σχετική προκήρυξη, οδηγίες, κριτήρια και τα σχετικά έντυπα:

1.Προκήρυξη προγράμματος Erasmus+ Επιμόρφωση προσωπικού 2020-2021   

2. Κριτήρια επιλογήςΚριτήρια επιλογής

3. Αίτηση

4.Mobility Agreement Training

5.Ποσά Επιχορήγησης

6. Σύμβαση Επιχορήγησης

 

Erasmus+ Κινητικότητα προσωπικού με αναπηρία

amea

 

Αποτελέσματα της προκήρυξης για επιμόρφωση προσωπικού ακαδημαϊκού έτους 2018-2019


Προκηρύξεις Επιμόρφωσης παλαιότερων ετών

Πρόγραμμα Erasmus+ Κινητικότητα για επιμόρφωση προσωπικού ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Πρόγραμμα Erasmus+ Κινητικότητα για επιμόρφωση προσωπικού ακαδημαϊκού έτους 2014-2015

Πρόγραμμα Erasmus+ Κινητικότητα για επιμόρφωση προσωπικού ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

Προκήρυξη προγράμματος Erasmus+ για επιμόρφωση προσωπικού ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

© 2018 Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστήμιο Κρήτης Σύνδεση χρήστη
Υποστήριξη: MiSUoC/ΚΥΥΤΠΕ