Πέμπτη, Ιουνίου 13, 2024

Επιλογή Γλώσσας

DJ-MegaMenu

Κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα

Τα κοινά Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών Erasmus Mundus αποτελούν ολοκληρωµένα διεθνή προγράµµατα σπουδών υψηλού επιπέδου 60, 90, ή 120 Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που παρέχονται από διεθνή όµιλο Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, προερχόµενων από διαφορετικές χώρες, ενίοτε και κατά περίπτωση από άλλους εταίρους του εκπαιδευτικού ή/και µη-εκπαιδευτικού τοµέα που εξειδικεύονται και εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τους τοµείς σπουδών / επαγγελµατικά πεδία που καλύπτονται από το κοινό πρόγραµµα.

Ένα από κοινού σχεδιασµένο και πλήρως ενοποιηµένο πρόγραµµα ακαδηµαϊκών σπουδών µε κοινές διαδικασίες υλοποίησης (π.χ. κοινή αίτηση σπουδών, επιλογή, είσοδο και κανόνες εξέτασης), καθώς και κοινοί µηχανισµοί διασφάλισης της ποιότητας είναι απαραίτητα για τα Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράµµατα αυτού του τύπου.

Στα EMJMD οφείλουν να έχουν καταρτίσει Επιτυχής ολοκλήρωση του Κοινού Μεταπτυχιακού Προγράµµατος EMJMD συνεπάγεται απόκτηση:

  • είτε ενός κοινού τίτλου σπουδών (δηλαδή ενός ενιαίου διπλώµατος που εκδίδεται εξ ονόµατος δύο τουλάχιστον Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης από διαφορετικές χώρες του προγράµµατος, πιστοποιηµένου στις εν λόγω χώρες),
  • είτε πολλών διπλωµάτων (δηλαδή τουλάχιστον δύο διπλωµάτων που εκδίδονται από δύο Ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης από διαφορετικές χώρες του προγράµµατος και είναι πιστοποιηµένα στις εν λόγω χώρες).

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στους κάτωθι ιστότοπους:

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στα ενημερωτικά φυλλάδια της Ημερίδας Ενημέρωσης για το πρόγραμμα Erasmus+ παρακάτω:

© 2018 Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστήμιο Κρήτης Σύνδεση χρήστη
Υποστήριξη: MiSUoC/ΚΥΥΤΠΕ