Σάββατο, Ιουλίου 20, 2024

Επιλογή Γλώσσας

DJ-MegaMenu

Κανόνες Βραχυχρόνιας Κινητικότητας 2023-2024

Βραχυχρόνια Κινητικότητα Φοιτητών

Κάθε φοιτητής, ειδικά εκείνοι που δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε μια μακροχρόνια κινητικότητα με φυσική παρουσία για σπουδές ή για πρακτική άσκηση,

μπορεί να συνδυάσει μια βραχυχρόνια κινητικότητα με φυσική παρουσία συνδυάζοντας την με υποχρεωτική εικονική δραστηριότητα.

Διάρκεια κινητικότητας με φυσική παρουσία: 5 - 30 ημέρες (δεν υπάρχει ελάχιστη επιλέξιμη διάρκεια για την εικονική δραστηριότητα)

Υποχρεωτικός συνδυασμός με εικονική δραστηριότητα (απονομή 3 ECTS)

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΩΝ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ BIP 2023 (ΚΟΝΔΥΛΙ 2023)

 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Διάρκεια Κινητικότητας με φυσική παρουσία             Ποσό Επιχορήγησης                        Ομάδες με Λιγότερες Ευκαιρίες
Εως την 14η ημέρα            79 ευρώ την ημέρα                        +100 ευρώ για όλη την περίοδο της κινητικότητας
Από την 15η έως την 30η ημέρα            56 ευρώ την ημέρα                        +150 ευρώ για όλη την περίοδο της κινητικότητας
 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Οι φοιτητές και προσφάτως απόφοιτοι που προέρχονται από ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες και συμμετέχουν σε βραχυχρόνιες κινητικότητες, λαμβάνουν χρηματοδότηση για την κάλυψη δαπανών ταξιδίου που υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής απόστασης ανάμεσα στον τόπο προέλευσης του μετακινούμενου και στον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας, και σε αυτό ισχύουν οι τιμές ανά ζώνη χιλιομέτρων, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Αποστάσεις ταξιδιού        Περίπτωση συνήθους μετακίνησης       Περίπτωση πράσινης μετακίνησης
Μεταξύ 10 και 99 km       23 ευρώ ανά συμμετέχοντα  
Μεταξύ 100 και 499 km       180 ευρώ ανά συμμετέχοντα      210 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 500 και 1999 km       275 ευρώ ανά συμμετέχοντα      320 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 2000 και 2999 km       360 ευρώ ανά συμμετέχοντα      410 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 3000 και 3999 km       530 ευρώ ανά συμμετέχοντα      610 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 4000 και 7999 km       820 ευρώ ανά συμμετέχοντα  
Ίσες ή μεγαλύτερες των 8000 km       1500 ευρώ ανά συμμετέχοντα  

 

Οι φοιτητές που θα επιλέξουν πράσινη μετακίνηση (Green Travel), δύναται να λάβουν έως 4 ημέρες πρόσθετη επιχορήγηση ατομικής υποστήριξης, για την κάλυψη των ημερών ταξιδίου μετ’ επιστροφής.
Πράσινη μετακίνηση (Green Travel).
Χρήση μέσων μεταφοράς για το κύριο μέρος της μετακίνησης με μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα ή εν γένει περιβαλλοντικό αποτύπωμα όπως π.χ. λεωφορείο, τρένο ή συνεπιβατισμό (carpooling).

 

Τροποποίηση Σύμβασης – Παράταση Κινητικότητας

Τροποποίηση της Σύμβασης Κινητικότητας (τροποποίηση της ημερομηνίας άφιξης –αναχώρησης) δύναται να επέλθει πριν τη λήξη της προγραμματισμένης περιόδου κινητικότητας και μόνο ύστερα από τεκμηριωμένο αίτημα με τη μορφή επιστολής ειδοποίησης ή/και μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Αιτήματα παράτασης της περιόδου παραμονής των Συμμετεχόντων προς τα Ιδρύματα Αποστολής πρέπει να γίνονται τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν τη λήξη της προγραμματισμένης περιόδου κινητικότητας. 
Σε περίπτωση που δεν δικαιολογεί το Πανεπιστήμιο υποδοχής επιπλέον παραμονή ή το αίτημα σταλεί μετά τη λήξη της προγραμματισμένης περιόδου κινητικότητας δεν μπορεί να γίνει δεκτό και ο φοιτητής δεν δικαιούται πρόσθετη χρηματοδότηση για τις επιπλέον ημέρες παραμονής του.
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΩΝ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ BIP 2022 (ΚΟΝΔΥΛΙ 2022)

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Διάρκεια Κινητικότητας με φυσική παρουσία             Ποσό Επιχορήγησης                        Ομάδες με Λιγότερες Ευκαιρίες
Εως την 14η ημέρα            70 ευρώ την ημέρα                        +100 ευρώ για όλη την περίοδο της κινητικότητας
Από την 15η έως την 30η ημέρα            50 ευρώ την ημέρα                        +150 ευρώ για όλη την περίοδο της κινητικότητας
 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Οι φοιτητές και προσφάτως απόφοιτοι που προέρχονται από ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες και συμμετέχουν σε βραχυχρόνιες κινητικότητες, λαμβάνουν χρηματοδότηση για την κάλυψη δαπανών ταξιδίου που υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής απόστασης ανάμεσα στον τόπο προέλευσης του μετακινούμενου και στον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας, και σε αυτό ισχύουν οι τιμές ανά ζώνη χιλιομέτρων, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Αποστάσεις ταξιδιού        Περίπτωση συνήθους μετακίνησης       Περίπτωση πράσινης μετακίνησης
Μεταξύ 10 και 99 km       23 ευρώ ανά συμμετέχοντα  
Μεταξύ 100 και 499 km       180 ευρώ ανά συμμετέχοντα      210 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 500 και 1999 km       275 ευρώ ανά συμμετέχοντα      320 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 2000 και 2999 km       360 ευρώ ανά συμμετέχοντα      410 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 3000 και 3999 km       530 ευρώ ανά συμμετέχοντα      610 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 4000 και 7999 km       820 ευρώ ανά συμμετέχοντα  
Ίσες ή μεγαλύτερες των 8000 km       1500 ευρώ ανά συμμετέχοντα  

 

Οι φοιτητές που θα επιλέξουν πράσινη μετακίνηση (Green Travel), δύναται να λάβουν έως 4 ημέρες πρόσθετη επιχορήγηση ατομικής υποστήριξης, για την κάλυψη των ημερών ταξιδίου μετ’ επιστροφής.
Πράσινη μετακίνηση (Green Travel).
Χρήση μέσων μεταφοράς για το κύριο μέρος της μετακίνησης με μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα ή εν γένει περιβαλλοντικό αποτύπωμα όπως π.χ. λεωφορείο, τρένο ή συνεπιβατισμό (carpooling).
 

Εγγραφείτε για περισσότερα...

© 2018 Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστήμιο Κρήτης Σύνδεση χρήστη
Υποστήριξη: MiSUoC/ΚΥΥΤΠΕ