Σάββατο, Απριλίου 10, 2021

Επιλογή Γλώσσας

DJ-MegaMenu

Χρηματοδότηση για πρακτική

 

Χρηµατοδότηση Φοιτητών για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση Ακαδηµαϊκό Έτος 2020-21 και 2021-22

 

Σας ενηµερώνουµε ότι:

  1. Η κινητικότητα των φοιτητών για σπουδές (SMS) θα χρηµατοδοτείται για ένα πλήρες ακαδηµαϊκό εξάµηνο ή τρίµηνο, όπως αυτό φαίνεται στην ιστοσελίδα των Ιδρυµάτων Υποδοχής.
  2. Η κινητικότητα των φοιτητών για πρακτική άσκηση (SMP) θα χρηµατοδοτηθεί για 3 ή 4 µήνες, ανάλογα µα τα διαθέσιµα κονδύλια.
  3. Οι φοιτητές που έχουν µετακινηθεί στο παρελθόν µε το πρόγραµµα Erasmus έχουν χαµηλή προτεραιότητα όσον αφορά τη χρηµατοδότηση.

Τα αιτήµατα για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα θα εξετάζονται κατά περίπτωση, µόνο εφόσον προκύψουν διαθέσιµα κονδύλια.

 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS 2020-21 και 2021-22

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Το ποσό επιχορήγησης που λαμβάνει ο φοιτητής που μετακινείται για σπουδές ή για πρακτική άσκηση θεωρείται ως συμβολή στο συνολικό κόστος της κινητικότητας. Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για σπουδές καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα προορισμού ως εξής:

 

   

Ποσό μηνιαίας επιχορήγησης (€/μήνα)

Ομάδα 1

Χώρες με υψηλό
κόστος διαβίωσης

Δανία, Φιλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λουξεμβούργο

620

Ομάδα 2

Χώρες με μεσαίο 
κόστος διαβίωσης

Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρος, Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία

570

Ομάδα 3

Χώρες με χαμηλό
κόστος διαβίωσης

Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, ΠΓΔΜ, Τουρκία

520

  

Επιχορήγηση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

Η επιχορήγηση ατόμων με Ειδικές Ανάγκες καλύπτει τις επιπρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της κινητικότητας των φοιτητών αυτών και του προσωπικού στο εξωτερικό. Η επιχορήγηση των ατόμων με Ειδικές Ανάγκες υπολογίζεται βάσει πραγματικών εξόδων.

 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ.οδηγίες

ΦΕΚ Ν 4452-17 υγειονομική  περίθαλψη φοιτητή και αναπηρίες

AITISI FOITITI AMEA 2020-2021

 

Χρηµατοδότηση Φοιτητών για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση Ακαδηµαϊκό Έτος 2018-19

© 2018 Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Κρήτης, Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύνδεση χρήστη
Υποστήριξη MiSUoC ΚΠ/Μηχανογράφηση Πανεπιστήμιο Κρήτης