Πέμπτη, Ιουνίου 13, 2024

Επιλογή Γλώσσας

DJ-MegaMenu

Stefano Meschini - Training

Stefano Meschini, Coordinator
Economic Department for Personnel 
University of Tuscia
Viterbo, Italy
25-28 June, 2019, Rethymnon

  I did the Erasmus staff training the last week of June 2019 at the University of Crete-Retymnon.

It was a wonderful experience both at a cultural level and for the pleasant knowledge of colleagues from different universities with whom we shared good moments. The hospitality of the colleagues of the University of Crete-Retymnon, whom I wish to thank very much, was fantastic and exceeding expectations, just as the island of Crete is beautiful, not only for the sea and the beaches, but also for the places rich in history and culture. Photo 3

I recommend everyone to spend an Erasmus period in Retymnon!

© 2018 Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστήμιο Κρήτης Σύνδεση χρήστη
Υποστήριξη: MiSUoC/ΚΥΥΤΠΕ