Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων Ρέθυμνο

  • Τηλέφωνο:   28310-77965
  • Fax:            28310-77964
  • E-mail:        publicrel@admin.uoc

 

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Πανεπιστημίου Κρήτης

 

Παναγιώτα Διαμάντη,  Προϊσταμένη Δημοσίων Σχέσεων 

  • Τηλέφωνο:  2810-393229
  • Fax:             2810-393228
  • E-mail:        diamanti@admin.uoc.gr

Ειρήνη Ρογδάκη,   Δημόσιες Σχέσεις

  • Τηλέφωνο:  2810-394020
  • fax:             
  • E-mail:        rogdaki@uoc.gr

Ευγενία Σκουντάκη, Δημόσιες Σχέσεις

      Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Σπουδών