1) Έντυπο αίτησης οργάνωσης τελετής-εκδήλωσης 

2) Αίτηση για προμήθεια υλικού από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων

3) Επίσκεψη  στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Οποιοσδήποτε   (π.χ. σχολεία, σύλλογοι,  κ.λπ.) επιθυμεί να επισκεφτεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης, θα πρέπει να συμπληρώσει την αντίστοιχη παρακάτω αίτηση:

 

Ρέθυμνο

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων στο Ηράκλειο, κ. Γιώτα Διαμάντη τηλ. 2810 393229 , email: diamanti@admin.uoc.gr 

 

Ηράκλειο

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το Τμήμα  Δημοσίων Σχέσεων στο Ηράκλειο, κ. Γιώτα Διαμάντη, τηλ. 2810 393229, email: diamanti@admin.uoc.gr