Σάββατο, Ιανουαρίου 19, 2019

Επιλογή Γλώσσας

DJ-MegaMenu

Κινητικότητα προσωπικού

Το πρόγραμμα Erasmus προσφέρει την ευκαιρία σε ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό να πραγματοποιήσει κινητικότητα για διδασκαλία ή επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση σε άλλα πανεπιστήμια της Ευρώπης

Περισσότερα δείτε εδώ για καθηγητές και μέλη ΔΕΠ και εδώ για το διοικητικό και λοιπό προσωπικό του Πανεπιστημίου Κρήτης

Copyright © 2018 International Relations Dept. , All rights reserved. User login