Σάββατο, Απριλίου 10, 2021

Επιλογή Γλώσσας

DJ-MegaMenu

  

Oδηγίες για την υποβολή σχεδίων 2020

Οδηγίες για την υποβολή σχεδίων 2019

 Γενικές οδηγίες

 

Εντυπα και Χρηματοδότηση Εγκεκριμένων Σχεδίων Διεθνούς Κινητικότητας 2017-2019

Εντυπα και Χρηματοδότηση Εγκεκριμένων Σχεδίων Διεθνούς Κινητικότητας 2018-2020

 

Εντυπα και Χρηματοδότηση Εγκεκριμένων Σχεδίων Διεθνούς Κινητικότητας 2019-2022

 

Εντυπα και Χρηματοδότηση Εγκεκριμένων Σχεδίων Διεθνούς Κινητικότητας 2020-2023

 

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑ107: Erasmus+ International Credit Mobility: Handbook for Higher Education Institutions

 

          ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ: 


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ERASMUS+ (αριθ. πρωτ. 6841/26-05-2017)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ERASMUS+ (αριθ. πρωτ. 581/19-1-2017)

© 2018 Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Κρήτης, Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύνδεση χρήστη
Υποστήριξη MiSUoC ΚΠ/Μηχανογράφηση Πανεπιστήμιο Κρήτης