Σάββατο, Απριλίου 10, 2021

Επιλογή Γλώσσας

DJ-MegaMenu

Διεθνής Κινητικότητα ΚΑ107

Το Πρόγραμμα Erasmus+ «Διεθνής Κινητικότητα» ξεκίνησε πιλοτικά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 και συνεχίζεται με μεγαλύτερη ευελιξία και προοπτική. Σύμφωνα με το ΙΚΥ, που είναι η Εθνική Μονάδα Συντονισμού: «Σκοπός της δράσης είναι να καταστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) ελκυστικό σε διεθνείς φοιτητές και προσωπικό Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης ανά τον κόσμο, προωθώντας παράλληλα τη διεθνοποίηση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ε.Ε.».

Στο πλαίσιο του ανωτέρου προγράμματος προβλέπεται η κινητικότητα φοιτητών (πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου), διδακτικού και διοικητικού προσωπικού μεταξύ των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης των χωρών που συμμετέχουν στο Erasmus+ (Ε.Ε. + Ισλανδία + Λιχτενστάιν + Νορβηγία + FYROM + Τουρκία) και εταίρων (τρίτων χωρών, εκτός Ευρώπης), ξεκινώντας την ακαδημαϊκή συνεργασία με ΑΕΙ όλου του πλανήτη (βλ. αναρτημένο πίνακα κατανομής προϋπολογισμού).

Η κινητικότητα αφορά σπουδές και πρακτική άσκηση (από το 2018), διδασκαλία και επιμόρφωση.

  • Για την κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού από και προς τις χώρες Εταίρους, θα πρέπει το ελληνικό Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης να υπογράψει Συμφωνία (Inter-institutional Agreement) με το Ίδρυμα στη χώρα Εταίρο. Υπογράφοντας τη Συμφωνία, τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης των χωρών Εταίρων δεσμεύονται να τηρήσουν τους όρους που εμπεριέχονται στον Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus+.
  • Η διάρκεια μετακίνησης των φοιτητών είναι από 3 έως 12 μήνες και του προσωπικού από 5 ημέρες έως 2 μήνες αντίστοιχα.
  • Τα Ιδρύματα που συμμετέχουν στη δράση «Διεθνής Κινητικότητα», θα πρέπει να αναγνωρίζουν τις πιστωτικές μονάδες  που αποκτούν οι φοιτητές όσο βρίσκονται σε κάποια από τις χώρες Εταίρους ή στην Ελλάδα.

Για περαιτέρω πληροφορίες, δείτε τα αρχεία που επισυνάπτονται στη θεματική ενότητα «Διεθνής Κινητικότητα» ή επισκεφτείτε την αντίστοιχη σελίδα του ΙΚΥ (βλ. https://www.iky.gr/el/diethnhs-kinhtikothta-gia-foithtes-kai-proswpiko-anwtaths-ekpaideyshs).

 Οδηγίες για την υποβολή σχεδίων 2019

 Γενικές οδηγίες

Εντυπα και Χρηματοδότηση Εγκεκριμένων Σχεδίων Διεθνούς Κινητικότητας 2017-2019

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑ107: Erasmus+ International Credit Mobility: Handbook for Higher Education Institutions

         

          Προκήρυξη Eγκεκριμένου Σχεδίου Διεθνούς Κινητικότητας Erasmus+ 2018-2019 ΣΠΟΥΔΕΣ (Ηνωμένες Πολιτείες)           

          Προκήρυξη Eγκεκριμένου Σχεδίου Διεθνούς Κινητικότητας Erasmus+ 2018-2019  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (Ηνωμένες Πολιτείες) 

         

          Προκήρυξη Eγκεκριμένου Σχεδίου Διεθνούς Κινητικότητας Erasmus+ 2017-2019 (Σερβία)       

         Προκήρυξη Εγκεκριμένου Σχεδίου Διεθνούς Κινητικότητας Erasmus+  2015-2017 (Ηνωμένες Πολιτείες)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ERASMUS+ (αριθ. πρωτ. 6841/26-05-2017)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ERASMUS+ (αριθ. πρωτ. 581/19-1-2017)

© 2018 Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Κρήτης, Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύνδεση χρήστη
Υποστήριξη MiSUoC ΚΠ/Μηχανογράφηση Πανεπιστήμιο Κρήτης