Σάββατο, Ιουλίου 20, 2024

Επιλογή Γλώσσας

DJ-MegaMenu

Μετάφραση-Γλωσσολογία-Βιβλιοθήκες

Οι φοιτητές της Φιλολογίας και του ΦΚΣ μπορούν να αναζητήσουν στο διαδίκτυο ή σε μηχανές αναζήτησης οποιοδήποτε φορέα σχετικό με τα παρακάτω :

1.    Σχολεία / εκπαιδευτικοί φορείς (διδασκαλία ελληνικής γλώσσας, ειδική αγωγή)

2.     Αρχεία, βιβλιοθήκες, εκδοτικοί οίκοι 

3.     Ερευνητικοί/πολιτιστικοί φορείς, μουσεία, κοινότητες

4.     Εργαστήρια γλωσσολογίας/θεάτρου/κινηματογράφου

5.     Μέσα ενημέρωσης, δημοσιογραφικοί φορείς, εκδοτικοί οίκοι (εφημερίδες, περιοδικά με λογοτεχνικό περιεχόμενο)

6.     Φορείς για μετάφραση κειμένων, βάσεων δεδομένων 

7.     Προξενεία, διοικητικοί φορείς

 

Παρακάτω, παρατίθενται προτεινόμενοι συγκεκριμένοι φορείς. 

 

RELAND_Placement in Polyglots Cork

ITALY_Πρακτική άσκηση στο Παν/μιο Sapienza της Ρώμης - τομείς Διδασκαλίας, Καταλογογράφησης Βιβλιοθήκης και Βάσης Βιβλιογραφικών Δεδομένων

ITALY_Πρακτική Άσκηση στην Έδρα Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας / Πανεπιστήμιο Ρώμης Sapienza

SPAIN_Πρακτική άσκηση για μεταφραστές

SPAIN_Language Assistants in Schools in Lleida 

SPAIN_Language Assistant in the UNiversity of Cadiz 

SPAIN_Placement for Language Assistants with salary

SPAIN_Private Art Gallery

SPAIN_ Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών & Κυπριακών Σπουδών 

TURKEY_ Θεολογική Σχολή Χάλκης

© 2018 Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστήμιο Κρήτης Σύνδεση χρήστη
Υποστήριξη: MiSUoC/ΚΥΥΤΠΕ