Σάββατο, Ιουλίου 20, 2024

Επιλογή Γλώσσας

DJ-MegaMenu

Κοινωνιολογία-Ψυχολογία

Οι φοιτητές της Ψυχολογίας μπορούν να αναζητήσουν στο διαδίκτυο ή σε μηχανές αναζήτησης οποιοδήποτε φορέα σχετικό με τα παρακάτω :

 • Ερευνητικά Κέντρα και Κέντρα Ψυχικής Υγείας
 • ΜΚΟ παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και ψυχολογικής στήριξης
 • Διεθνείς Οργανώσεις
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για παιδιά/ηλικιωμένους/ΑμΕΑ (ιδιωτικοί-δημόσιοι φορείς)
 • Φορείς επαγγελματικής/συμβουλευτικής υποστήριξης
 • Κλινικές ψυχιατρικές
 • Σωφρονιστικά Ιδρύματα

Παρακάτω, παρατίθενται προτεινόμενοι συγκεκριμένοι φορείς. 

BELGIUM_Solidarite Mondiale- MKO 

FRANCE_Hospital de jour "Memoire et Fragilites"

GERMANY_ Hellenische Gemeinde zu Berlin (μετανάστευση)

GERMANY_University Hospital Aachen RWTH 

GERMANY_st.Marks Day Service, Endfield

IRELAND_Depaul 

MALTA_Inspire - Organization for people with disabilities 

PORTUGAL_ CRESCER Organization for vulnerable people

SPAIN_Comas- Non Governmental Organization for sensitive groups

SPAIN_ Proyectohombre (MKO)

UK_ChildLab Liverpool Hope University 

UK_Institute of Psychiatry, Psychology& Neuroscience, King's College London

 

    -> Λίστα με επιπλέον φορείς: list.excel

 

Οι φοιτητές της Κοινωνιολογίας  μπορούν να αναζητήσουν στο διαδίκτυο ή σε μηχανές αναζήτησης οποιοδήποτε φορέα σχετικό με τα παρακάτω:

 • Ερευνητικά Κέντρα
 • ΜΚΟ παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και κοινωνικής πρόνοιας
 • Δημοσιογραφικοί φορείς σε τηλεόραση και εφημερίδες με κοινωνικό περιεχόμενο
 • Φορείς σχεδιασμού και άσκησης κοινωνικής πολιτικής και πολιτιστικών δράσεων στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης
 • Μουσεία σύγχρονης τέχνης
 • Φορείς που ασχολούνται με ανάπτυξη και παγκοσμιοποίηση, περιβάλλον και οικολογία, φιλανθρωπία και ακτιβισμό.
 • Εργαστήρια για κοινωνικό φύλο, κοινωνική ανάλυση κι εφαρμοσμένη κοινωνική έρευνα, στατιστικές αναλύσεις, επιχειρηματικότητα κ.λπ.

Προκηρύξεις σχετικές: 

 SPAIN_Πανεπιστήμιο Murcia , πρακτική άσκηση σε ακαδημ.Σχολές (Ιατρική, Κοινωνιολογία, Νομική). 

 Λίστα με επιπλέον φορείς: list.excel

© 2018 Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστήμιο Κρήτης Σύνδεση χρήστη
Υποστήριξη: MiSUoC/ΚΥΥΤΠΕ