Τρίτη, Ιουνίου 18, 2024

Επιλογή Γλώσσας

DJ-MegaMenu

I had the chance to organize meeting with two graduate students: Eirini Drakou and Pablo A. de la Fuente. I also had the privilege to receive Prof. Balla in the University of Brasilia last June and had a few business meeting with her, in order to plan our future cooperation on Socratic and Platonic fields. I should finally express my deepest gratitude to Mrs. Thymiatzi and her International Office team at the University of Crete for her continuous support during the project.

© 2018 Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστήμιο Κρήτης Σύνδεση χρήστη
Υποστήριξη: MiSUoC/ΚΥΥΤΠΕ