Σάββατο, Ιουλίου 20, 2024

Επιλογή Γλώσσας

DJ-MegaMenu

I can easily say that my Erasmus+ experience was that of a lifetime, so I am deeply glad that I chose this university. The international officer's staff are very kind and helpful, the professors are friendly, the library is huge and resourceful, the food in the restaurant is nice and cheap, and the campus is beautiful. I thank the international officer Julia Stagaki, the professors, and my Greek friends as well as other Erasmus friends.

© 2018 Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστήμιο Κρήτης Σύνδεση χρήστη
Υποστήριξη: MiSUoC/ΚΥΥΤΠΕ