Σάββατο, Ιουλίου 20, 2024

Επιλογή Γλώσσας

DJ-MegaMenu

Διοίκηση

Οι φοιτητές των  Πολιτικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών  μπορούν να  αναζητήσουν στο διαδίκτυο ή σε μηχανές αναζήτησης οποιοδήποτε φορέα σχετικό με τους παρακάτω και να στελεχώσουν διοικητικές θέσεις: 

1. Εταιρίες

2. Γραφεία Διεθνών Σχέσεων 

3. Υπηρεσίες δημόσιου ή  ιδιωτικού δικαίου, αν γνωρίζουν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής

Παρακάτω, παρατίθενται κάποιοι προτεινόμενοι φορείς που ζήτησαν ή/ και δέχτηκαν φοιτητές για πρακτική άσκηση: 

IRELAND_Business/administration σε εταιρία πυροσβεστικών ειδών 

NORWAY_Θέση πρακτικής άσκησης στο Admission Office  του Πανεπιστημίου του Stavanger με επιδότηση διαμονής

ROMANIA_Administration/Communication in International Office 

SPAIN_business&administration

SPAIN_ Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών & Κυπριακών Σπουδών 

TURKEY_Assistant Administrative Officer in Istanbul Sehir University 

TURKEY_Assistant Administrative Officer in Istanbul Sehir University 

TURKEY_Administration in Center for Modern Turkish Studies -Istabul Sehir University 

UK_Administration/IT/Management at company MMBARCODING

Προκήρυξη θέσεων για πρακτική άσκηση σε Μόνιμες Αντιπροσωπείες, Πρεσβείες, Προξενεία 

 

© 2018 Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστήμιο Κρήτης Σύνδεση χρήστη
Υποστήριξη: MiSUoC/ΚΥΥΤΠΕ