Κριτήρια 
A/A ΑΕΙ Εξωτερικού Αντικείμενο
Συνεργασίας (Εκτός
Erasmus)
Έναρξη Συμφωνίας Ημ/νια καταχώρησης
Federal University of ABC 10/2/2023
University of Texas Medical Branch at Galveston 12/1/2023
38 California State University ΑΛΛΟ 2023-04-25 13:34:02
Khachatur Abovan Armenian State Pedagogical University 15/12/2022
University of South Alabama 1/4/2023
Universite Grenoble Alpes 6/9/2022
Ιnstitute of Experimental Medicine CAS 21/10/2022
Shanghai Andersen Paradise Co Ltd 18/5/2018
Shanxi Medical University 22/12/2018
37 Dipartamento di Scienze Univerista di Roma Tre ΠΜΣ 12/11/2021 2023-04-25 11:44:13
36 Dept of Chemistry - University of Helsinki ΠΜΣ 16/04/2021 2023-04-25 11:41:02
35 Faculty of Science and Technology (TNW)-Univeristy of Twente ΠΔΣ 11/02/2022 2023-04-25 10:15:17
34 Physics and Astronomy, University of Southampton ΠΔΣ 27/09/2019 2023-04-25 10:04:36
33 School of Physics and Astronomy, University of St. Andrews ΠΔΣ 27/09/2019 2023-04-25 10:01:30
32 Dept of Physics University of Milano-Bicocca ΠΔΣ 18/10/2018 2023-04-25 09:56:40
31 Dept of Applied Physics Univeristy of Granada ΠΜΣ 09/12/2022 2023-04-25 09:37:05
30 Dept of Physics University of Diseldorf ΑΛΛΟ 01/11/2022 2023-04-25 08:44:50
29 University of South Alabama ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ (ΕΚΤΟΣ ERASMUS) 24/11/2022 2023-04-24 13:39:39
28 Drexel University ΑΛΛΟ 2019
27 Institute of Biomedical Problems of the Russian Academy of Sciences ΑΛΛΟ 01/01/2021