Κριτήρια 
A/A ΑΕΙ Εξωτερικού Αντικείμενο
Συνεργασίας (Εκτός
Erasmus)
Έναρξη Συμφωνίας Ημ/νια καταχώρησης
26 Université Paris-Sorbonne, Ecole Doctorale III ΠΔΣ
25 Université Paris-Sorbonne, Ecole Doctorale III ΠΔΣ 25/01/2016
24 École des Hautes Études en Sciences Sociales ΠΔΣ 02/05/2016
23 OΗΙΟ UNIVERSITY ΑΝΤΑΛΑΛΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ΕΚΤΟΣ ERASMUS) 1/1/2007
22 BOSTON UNIVERSITY MEDICAL SCHOOL ΑΝΤΑΛΑΛΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ΕΚΤΟΣ ERASMUS) 14/3/2000
21 University of Saint Andrews ΑΛΛΟ 11/11/2020
20 Freie Universitat Berlin ΑΛΛΟ 14/09/2016
19 National Research Council of Italy (CNR) ΑΛΛΟ 25/07/2017
18 École des Hautes Etudes en Sciences Socials (EHESS) ΠΔΣ
17 Πανεπιστήμιο Groningen ΠΔΣ 10/06/2021
16 EHESS Ecoles des Hautes Etudes en Sciences Sociales ΠΔΣ 25/04/2018
15 Wageningen University ΠΜΣ
14 Beijing Technology and Business University ΑΛΛΟ 18/01/2019
13 University of Groningen (Rijksuniversiteit Groningen) the Netherlands ΠΔΣ 01/09/2021
12 University of Aquila ΑΛΛΟ 1/11/2017
11 Russian Academy of Sciencesρ ΑΛΛΟ 08/03/2021
10 University of St.Andrews ΑΛΛΟ 15/12/2020
9 Sohag University ΑΛΛΟ 18/03/2021
8 Ecole Nationale Superieure de l Electronique et de ses Applications (ENSEA) ΑΛΛΟ 31/12/2021
7 CY Cergy Paris Universite ΑΛΛΟ 31/12/2021