Πέμπτη, Ιουνίου 13, 2024

Επιλογή Γλώσσας

DJ-MegaMenu

Κωνσταντίνος Παπαδάκης - Επιμόρφωση

Αποτύπωση Χαράκωσης Περγαμηνού Χειρογράφου
Κωνσταντίνος Παπαδάκης
Βιβλιοθήκη Π.Κ. Ρεθύμνου, Κλειστές Συλλογές
Μετακίνηση για επιμόρφωση
(STT) μέσω Erasmus+ στο Institut de Recherche et d'Histoire des Textes (IRHT/CNRS), στο Παρίσι, Γαλλία
11-13 Ιουλίου 2022
 

Από τις 11 ως τις 13 Ιουλίου 2022 μου δόθηκε η ευκαιρία να επισκεφτώ το Ινστιτούτο Έρευνας και Ιστορίας των Κειμένων (IRHT). Το ινστιτούτο ιδρύθηκε το 1937, ανήκει στο Εθνικό Κέντρο Ερευνών της Γαλλίας (CNRS) και έχει ως αντικείμενο έρευνάς του τη μελέτη των χειρογράφων και την παράδοση των κειμένων που έχουν σωθεί στην ελληνική, λατινική, και άλλες γλώσσες του αρχαίου και μεσαιωνικού μεσογειακού χώρου.

Η επίσκεψή μου στους χώρους του IHRT/CNRS, αν και πολύ σύντομη σε διάρκεια, υπήρξε πλούσια σε πρακτικές εμπειρίες. Για πρώτη φορά ήρθα σε επαφή με τον τεχνικό εξοπλισμό που απαιτείται για την κωδικολογική περιγραφή των χειρογράφων, πχ ειδική φωτεινή μεμβράνη ψυχρού φωτός για την αποτύπωση των υδατοσήμων και λαμπτήρα UV φωτός που χρησιμοποιείται για την ανάγνωση των χειρογράφων που είναι εξίτηλα. Επιπλέον μου δόθηκε η ευκαιρία να κάνω πρακτική άσκηση στα δύο και μοναδικά χειρόγραφα που διαθέτει η συλλογή του ινστιτούτου. Τέλος, για πρώτη φορά έπιασα στα χέρια ξεφύλλισα βιβλία αναφοράς που αναφέρονται σε θέματα παλαιογραφίας και κωδικολογίας και είναι δυσεύρετα στις ελληνικές βιβλιοθήκες. Το σημαντικότερο όμως ήταν η γνωριμία με ειδικούς ερευνητές πρόθυμους να βοηθήσουν με τη γνώση τους.

© 2018 Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστήμιο Κρήτης Σύνδεση χρήστη
Υποστήριξη: MiSUoC/ΚΥΥΤΠΕ